Решения от заседание на Общински съвет от 30.11.2012 г.

Документ