Решения от заседание на Общинския съвет от 30.11.2008г.

Документ