Решения и протокол от заседание на ОбС-Девня от 30.10.2015 г.

Документ