Решения от заседание на Общински съвет от 30.10.2015 год.

Документ