Решения от заседание на Общински съвет от 30.10.2014 год.

Документ