Решения от заседание на Общинския съвет от 30.10.2008г.

Документ