Решения от заседание на Общински съвет от 30.09.2013 г.

Документ