Решения от заседание на Общинския съвет от 30.08.2010г.

Документ