Решения от заседание на Общинския съвет от 30.06.2009г.

Документ