Решения от заседание на Общинския съвет от 30.03.2011г.

Документ