Решения от заседание на Общински съвет от 30.01.2015 год.

Документ