Решения от заседание на Общинския съвет от 29.10.2009г.

Документ