Решения от заседание на Общински съвет от 29.09.2014 год.

Документ