Решения от заседание на Общински съвет от 29.08.2012 г.

Документ