Решения от заседание на Общински съвет от 29.07.2013 г.

Документ