Решения от заседание на Общинския съвет от 29.07.2010г.

Документ