Решения от заседание на Общинския съвет от 28.12.2011 г.

Документ