Решения от заседание на Общинския съвет от 28.12.2010г.

Документ