Решения от заседание на Общински съвет от 28.11.2014 год.

Документ