Решения от заседание на Общинския съвет от 28.10.2009г.

Документ