Решения от заседание на Общински съвет от 28.07.2015 год.

Документ