Решения от заседание на Общински съвет от 28.05.2014 год.

Документ