Решения от заседание на Общински съвет от 27.11.2013 г.

Документ