Решения от заседание на Общински съвет от 27.08.2014 год.

Документ