Решения и протокол от заседание на ОбС-Девня от 27.07.2016 г.

Документ