Решения от заседание на Общински съвет от 27.05.2013 г.

Документ