Решения и протокол от заседание на ОбС-Девня от 27.04.2016 г.

Документ