Решения от заседание на Общинския съвет от 27.04.2009г.

Документ