Решения от заседание на Общинския съвет от 27.03.2009г.

Документ