Решения от заседание на Общински съвет от 27.02.2015 год.

Документ