Решения от заседание на Общинския съвет от 27.01.2010г.

Документ