Решения от заседание на Общинския съвет от 26.06.2008г.

Документ