Решения от заседание на Общински съвет от 26.08.2015 год.

Документ