Решения от заседание на Общински съвет от 26.06.2014 год.

Документ