Решения от заседание на Общинския съвет от 26.06.2012 г.

Документ