Решения от заседание на Общински съвет от 26.05.2015 год.

Документ