Решения и протокол от заседание на ОбС-Девня от 26.01.2016 г.

Документ