Решения от заседание на Общинския съвет от 25.07.2008г. извънредно заседание

Документ