Решения от заседание на Общински съвет от 25.09.2012 г.

Документ