Решения от заседание на Общински съвет от 25.07.2014 год.

Документ