Решения от заседание на Общински съвет от 25.06.2015 год.

Документ