Решения от заседание на Общински съвет от 25.06.2013 г.

Документ