Решения и протокол от заседание на ОбС-Девня от 25.02.2016 г.

Документ