Решения от заседание на Общинския съвет от 24.11.2009г.

Документ