Решения от заседание на Общинския съвет от 24.07.2012 г.

Документ