Решения от заседание на Общински съвет от 24.02.2014 год.

Документ