Решения и протокол от заседание на ОбС-Девня от 23.12.2015 г.

Документ