Решения от заседание на Общинския съвет от 23.12.2008г.

Документ