Решения от заседание на Общински съвет от 23.10.2012 г.

Документ