Решения от заседание на Общинския съвет от 23.10.2008г.

Документ